smartenergybortva2
Klicka här för att läsa artikeln

Smart är Sveriges framtida bränslebolag för folket, av folket

Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. Då de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden i rask takt och bara satsar på större enheter så skapar detta ett problem för befolkningen på svenska landsbygden. Smart Energy vill råda bot på problemet!

Affärsidé

Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. På detta sätt ska Smart Energy pressa inköpspriser och sedermera importera eget bränsle för att på så vis kunna hålla låga priser till slutkonsument. Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor. Smart har en liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt och på så vis kan man vara mycket lyhörda mot kundernas behov, som är en viktig del i vår affärsidé.

Mål

Smart ska försälja en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år samt etablera 100 tankstationer i landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren.

Vision

Smart Energy har en vision att bli en ledande aktör av mindre tankstationer runtom i hela svenska landsbygden. Smart ska vara ett välaktat varumärke som alltid förknippas med stark långsiktighet i sina etableringar av tankstationer runt om i landet.